ENGELSK

Engelsk mundtlighed og udtale inddrages i alle nedenstående kurser:

  • Det engelske alfabet, med undervisning i den engelske fonetik
  • Udvikling af ordforråd og den begyndende læsning
  • Læsning og skrivning 1 - med hjælp af IT-hjælpemidler (udtale, oversættelse, opgaveløsning, boganmeldelse)
  • Læsning og skrivning 2 - med hjælp af IT-hjælpemidler (udtale, oversættelse, opgaveløsning, boganmeldelse)
  • Læsning og skrivning 3 - med hjælp af IT-hjælpemidler (udtale, oversættelse, opgaveløsning, boganmeldelse, resume, referat)

Pris

Vores timepris er 400,- kr. inklusiv moms. Dvs. Et kursus med 10 kursusgange koster 4000,- kr.

Forløbene tilbydes som eneundervisning og som holdundervisning, med maksimum tre elever.