Læringsforskelle

Ofte bruges udtrykket læringsvanskeligheder, om mennesker som har vanskeligheder med at lære. Hos Livs- og Læringsinstituttet, bruger vi udtrykket læringsforskelle, fordi vi tror på, at hvert menneske lærer på deres helt egen måde. Vi fokuserer på hvad barnet kan, og arbejder derfor ud fra et billede af, at barnet eller den unge kan lære, men at vi som professionelle skal finde barnets eller den unges helt særlige måde at lære på.

Læringsforskelle er meget almindelige. Ca. 1 ud af 5 børn og unge har vanskeligheder med at lære eller udfordringer med opmærksomhed. Udfordringerne kan være i læsning, skrivning eller udfordringer med stavning. Der er også elever som har vanskeligheder i matematik, og i sprogfagene. For at lære skal man kunne være opmærksom længe nok til at opfatte det der skal læres, så det giver mening, og at det indlæres og lagres. For at blive kloge på, hvordan dit barn lærer, undersøger vi, med vores læringspræference test, hvordan dit barn lærer bedst og hvilke styrkesider det har. Vi bruger også faglige test, for at teste hvad dit barn kan, fx i dansk og matematik, og på den måde hjælpe deres faglige udvikling.
Der findes mange former for læringsforskelle. Her kan bland andet nævnes læseforstyrrelse, ordblindhed, staveforstyrrelse, regneforstyrrelse, dysgrafi samt en del uspecificerede læringsforskelle. Det kommer ofte til udtryk i form af læsebesvær, stavebesvær,  skrivebesvær, problemer med tal
eller besvær med at ræsonnere.

Hvert barn er forskelligt med forskellige behov. Ligeledes skal tilgangen til, at hjælpe barnet også tilpasses deres præmisser.
På den måde får vi det bedst mulige resultat og oplevelse for eleven.
This image for Image Layouts addon

Faglige
Udfordringer

For at forandre elevernes faglige udfordringer arbejdes med træning, IT-hjælpemidler og fokus på barnet og den unges motivation og forståelse af vanskelighederne. Træningen tager altid udgangspunkt i elevens læringspræference, og inddragelse af leg og sanseintegration, hvor det giver mening, så indlæringen bliver let, motiverende og giver eleven en følelse af at lykkes. Derudover testes eleven med nøje udvalgte test, for at sikre den rette tilgang til undervisning af eleven, ligesom testene viser elevens faglige udvikling.

Undervisningen består af niveauer, med konkrete mål, så både forældrene og eleven, har en klar fornemmelse af hvor undervisningen fører hen. Niveauerne kan tilkøbes enkeltvis eller som en pakke.

Pris

Vores timepris er 400,- kr. inklusiv moms. Dvs. Et kursus med 10 kursusgange koster 4000,- kr.

Forløbene tilbydes som eneundervisning og som holdundervisning, med maksimum tre elever.
Instituttet tilbyder undervisning i dansk, engelsk og matematik samt brugen af IT-hjælpemidler i de tre fag. 

Børn og unge med ordblindhed eller i læsevanskeligheder

Ordblinde er lige så forskellige som alle andre. Nogle er svært ordblinde og har meget store vanskeligheder, med at læse selv korte ord. Disse ordblinde har brug for IT-kompenserende værktøjer, til alt: Læse, skrive tekster, skrive beskeder, købe ind, lære nye ting, osv.Andre er mindre udfordret af deres ordblindhed, og har måske kun brug for kompenserende IT-værktøjer når de skal skrive tekster eller stave vanskelige ord.

Vores speciale er undervisning af ordblinde elever, og forstå lige præcis hvordan undervisning skal tilrettelægges, så de lærer mest muligt. Elevens selvforståelse, som ordblind, samt teknikker der giver eleven en følelse af at være med til at styre deres faglige udvikling, er grundlaget for al vores undervisning. Vi tester og vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvad lige præcis jeres barn/unge menneske har brug for, og sammen med jer beslutter vi, hvad vi skal starte med.

Der er forskellige tegn på, at jeres barn kan få læsevanskeligheder eller være ordblind.

Det kan I læse mere om herunder.

For de mindre børn kan risikotegn for senere at udvikle læsevanskeligheder være:

 • Hørevanskeligheder
 • Udtalevanskeligheder
 • Sproglige vanskeligheder i familien
 • Et lille ordforråd og ringe kendskab til begreber
 • Manglende interesse i, at lege og eksperimentere med sproget
 • Vanskeligheder med at blive opmærksom på enkeltlyde i sproget
 • Ikke alderssvarende sprogforståelse
 • Et barn som leger meget alene og som sjældent henvender sig til de voksne

Støt dit barns sprogudvikling

 • Lær dit barn nye ord og begreber
 • Læs ofte for dit barn – lav det til en hyggestund
 • Giv dit barn viden om verden
 • Tal om det I ser i fjernsynet, pa computeren, det I hører i radioen og det I ser når I er udenfor
 • Giv dig tid til at svare på dit barns spørgsmål

Særlige kendetegn på dit skolebarn kan være i ordblindevanskeligheder:

 • Læsevanskeligheder i familien.
 • Barnet har i lang tid brugt enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter.
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver eller bøger

Barnet har vanskeligheder ved:

 • Hurtigt at benævne ord
 • At genkende hyppige ord i læsning
 • At omsætte bogstaver til lyd
 • At stave
 • At læse præcist
 • At lære fremmedsprog
 • At formulere sig skriftligt
 • Undgår og udsætter opgaver med læsning og skrivning
 • Har vanskeligheder med at huske ugedage, måneder o.a. lign. strukturer

Forebyg dit barns læsevanskeligheder

 • Spil og leg med dit barn. Se følgende forslag:
 • Vendespil med alfabetet eller vokaler
 • Vendespil med lette ord fx is, so, bil osv.
 • Syng alfabet og vokalsangen med dit barn (find dem på YouTube)
 • Læsetræn (gerne en lille daglig dosis) i små intervaller
 • Vær læsemakker for dit barn (I læser på skift)
 • Træn stavning og læsning med Apps

De ældre elever

Nogle elever er sværere at diagnosticere for ordblindhed, og de findes oftest først, når de går i de ældre klasser.
Det er vigtigt altid at være opmærksom på læsevanskeligheder eller ordblindhed i familien.

Tegnene på ordblindhed kan være:

 • Læser ikke aldersvarende
 • Læse langsomt
 • Længere ord, og ord med flere konsonantkombinationer er vanskelige at afkode
 • Der forekommer ombytning af ord i de læste sætninger
 • Ord springes over, både i det læste og i de skriftlige produkter
 • Det er vanskeligt at komme i gang med det skriftlige arbejde
 • Har vanskeligheder med at finde ud af hvordan den skriftlige opgave skal gribes an
 • Laver reversaler i det læste og skriftlige arbejde, fx sort bliver til stor
 • Der laves mange vokalforvekslinger i det skriftlige arbejde, fx nisse staves nesse, hest staves hæst
 • Sætningerne i det mundtlige og skriftlige arbejde er korte, og indeholder ofte lette ord
 • Længere ord eller fremmedord udtales med fejl eller manglende stavelser, fx gennem udtales gemmel, strandede udtales straned

Ønsker du at vide mere?

Du kan læse mere om vores forskellige tilbud i linkene herunder.