LÆSNING

  • Bogstavindlæring i begyndende læseundervisning – bogstavernes navne, lyde og udseende, i lydrette ord
  • Søde ord
  • Det hemmelige alfabet og de 120 mest brugte ord – konsonantkombinationer og ikke-lydrette ord
  • Flydende læsning – Vi arbejder med læsestrategier, der træner afkodning og læseforståelse og støtter en mere flydende læsning


Pris

Vores timepris er 400,- kr. inklusiv moms. Dvs. Et kursus med 10 kursusgange koster 4000,- kr.