MATEMATIK

  • Grundlæggende talforståelse 1 (tallene 0 – 20 samt plus og minus)
  • Grundlæggende talforståelse 2 (tallene 0 – 100 samt plus og minus)
  • Grundlæggende talforståelse 3 (tallene 0 – 1000 samt plus og minus)
  • Grundlæggende talforståelse 4 (gange og division)
  • Grundlæggende talforståelse 5 (ligninger)
  • Grundlæggende talforståelse 6 (koordinatsystemet)
  • Grundlæggende talforståelse 7 (brøker)

 

  • Problemregning med IT-hjælpemidler 1(forståelse af problemregning (plus og minus) samt brug af Wordmat)
  • Problemregning med IT-hjælpemidler 2(forståelse af problemregning (gange og division) samt brug af Wordmat)
  • Problemregning med IT-hjælpemidler 3(forståelse af problemregning (6.-7. Klasses niveau) samt brug af Wordmat)


Pris

Vores timepris er 400,- kr. inklusiv moms. Dvs. Et kursus med 10 kursusgange koster 4000,- kr.

Forløbene tilbydes som eneundervisning og som holdundervisning, med maksimum tre elever.