KOMPETENCER

Image

Tøjdesigner

I 1985 blev jeg færdig som designer på Parsons School of Design i New York.
Min mor var kunstner, så kunsten og det at udtrykke sig på andre måder, har altid været en stor del af mit liv.

Jeg nød virkelig at designe tøj til mennesker, men kunne mærke jeg havde lyst til at komme tættere på personerne, jeg designede tøj til. Derfor valgte jeg at læse til lærer på Nr. Nissum Seminarium, og jeg blev så bidt af at læse til lærer, og hvordan vi hver især lærer og hvordan man som lærer kunne hjælpe elever med indlæringsvanskeligheder.

Efter jeg havde arbejdet som lærer og skoleleder i nogle år valgte jeg, i 2006, at tage en Master i Professionsudvikling, med fokus på læsevanskeligheder, på DPU og Københavns Universitet.

Jeg har selv to ordblinde børn og blev optaget af hvordan børn, der vokser op i samme familie, kunne have meget forskellige læringsudgangspunkter.

Masteruddannelse og Phd-forskning

Masteruddannelsen og mit praktiske arbejde som lærer lukkede op for en ny forståelse af, hvor stor betydning sindet har for vores måde at lære på, ligesom jeg undrede mig over hvordan vi anskuer hinandens styrker og mangler. Med sindet som udgangspunkt, opdagede jeg også hvordan livsforskelle i elevernes og deres forældres liv, ligeså havde stor betydning for elevernes indlæring og deres måde at takle deres livs- og læringsforskelle på. Disse nye forståelser gjorde, at jeg valgte at læse videre som Phd-studerende, på Ubiquity University. Mit forskningsfokus handlede om at forstå elevers læringsvanskeligheder, og udvikle en livs- og læringspræferencetest, med udgangspunkt i blandt andet Carl Gustav Jungs teorier, Maria Montessoris måde at hjælpe børn med udfordringer, at lære på, samt den seneste hjerneforskning. Bl.a. Kjeld Fredens hjerneforskning og Stanislas Dehaene.

Livs- og læringspræferencetesten

Testen er baseret på symboler, hvilke mindsker behovet for ord og misforståelser i ordvekslingen mellem testtager og personen der testes. Testresultatet består af en livs- og læringspræferenceprofil, der både viser det der udfordrer personen, men også hvilke styrker personen besidder, og hvordan man kan balancere det der udfordrer. Profilen indeholder også didaktiske anvisninger til den eller dem der skal undervise personen. Profilen giver et helhedssyn på personen, der bliver testet, ligesom profilen har et positivt udgangspunkt.

Kunstfacilitator

Som en del af mit Phd-studie, valgte jeg at læse til kunstfacilitator. Kunstfacilitator uddannelsen foregik hos den amerikanske psykolog, Dr. Lucia Capacchione, som har udviklet metoden: Den Kreative Kunstdagbog (Creative Journal Expressive Art). Dr. Lucia Capacchione har udviklet Den Kreative Kunstdagbog, til at arbejde med både børn, unge og voksne, til at forløse og forebygge stress, og hjælpe os til at blive os selv igen efter depression og trauma, mv. Jeg er i dag den eneste i Danmark, som arbejder med Dr. Lucia Capacchiones metode. Kombinationen af kunstfacilitator uddannelsen, mindfulness træningen og Qigong instruktør uddannelsen, danner base for det helt særlige program vi tilbyder til børn, unge og voksne som er pressede, stressede eller har eftervirkninger af stress og PTSD.

Mindfulness træning

Mindfulness træningen jeg gennemførte i 2012, er noget af det bedste jeg har gjort for mig selv. Det er en blanding af en værktøjskasse og et supplement til et liv i balance. En værktøjskasse der kan tilbyde konkrete redskaber til at takle arbejdspres, følelsesmæssige rutsjeture, og et fokus på hvordan man selv kan blive herre i eget liv.

Qigong Instruktør

Muligheden for at bruge kroppen som et værktøj til bedre livskvalitet, og velvære, er også vigtigt for mig og har været lige siden jeg dansede ballet og moderne dans, som barn og ung.
Jeg underviser i Qigong fra Wah familien, både i Qigong meditation, Qigong øvelser: Mellem Himmel og Jord og Grundlæggende Qigong øvelser der består af 12 sundhedsøvelser. Mindre og større spændinger forsvinder, fysisk og mental velvære styrkes. Uddannelsen til instruktør har jeg gennemgået hos Long White Cloud Qigong, i New Zealand. John er verdenskendt og en meget dygtig instruktør.